Om os - Über Uns - About us

Det er mit mål at fremstille nogen af verdens smukkeste ravsmykker – eller snarere smykker med rav og dermed føre det danske rav tilbage til fordums storhedstid, da vi havde en "ravrute" helt til Sicilien. Dengang var rav datidens "guld" og betalingsmiddel. Endvidere ønsker jeg at skabe et "sted" i lokalsamfundet, som alle kan være stolte af og som bidrager såvel til det kulturelle, det kunstneriske og det egns-økonomiske billede. Jeg vil også skabe et sted som er helt unikt mht. service, garanti og kundepleje/relationer – mine kunder skal føle sig lige så unikke som mine håndlavede design smykker er ! Ravsmykker i verdensklasse er mit mål!


It is my goal to make some of the world's most beautiful amber jewelery - or rather jewelery with amber and thus lead the Danish amber back to ancient times, when we had an "amber route" all the way to Sicily. Back then, amber was the "gold" and payment. Furthermore, I want to create a "place" in the local community that everyone can be proud of and that contributes to the cultural, artistic and regional economic image. I also want to create a place that is completely unique in terms of service, warranty and customer care / relationships - my customers must feel as unique as my handmade design jewelry is! World-class amber jewelry is my goal!

Es ist mein Ziel, einige der schönsten Bernsteinschmuckstücke der Welt herzustellen - oder besser gesagt Schmuck mit Bernstein - und so den dänischen Bernstein zurück in seine Blütezeit zu führen, wie damals als es eine Bernsteinroute bis nach Sizilien gab. Bernstein war damals das "Gold" und die Bezahlung. Darüber hinaus möchte ich einen "Ort" in der lokalen Gemeinschaft schaffen, auf den jeder stolz sein kann und der zum kulturellen, künstlerischen und regionalen wirtschaftlichen Image beiträgt. Ich möchte auch einen Ort schaffen, der in Bezug auf Service, Garantie und Kundenbetreuung, Kundenbeziehungen völlig einzigartig ist - meine Kunden dürfen sich so einzigartig fühlen wie mein handgefertigter Designschmuck! Bernsteinschmuck von Weltklasse ist mein Ziel!